Tisková zpráva, Přerov, 18.6.2015

Mezinárodní konference

 

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále CpKP VM) pořádalo ve dnech 11. - 12.6.2015 dvoudenní mezinárodní konferenci, kterou byl zakončen tříletý projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaným". Konference se konala za účasti zástupců zahraničního partnera projektu z Partnerstva sociálnej inkúzie subregiónu Šariš z východního Slovenska. Pro účastníky konference z řad samosprávy, nestátních neziskových organizací poskytující sociální služby a zástupců úřadů práce z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského či Moravskoslezského kraje, byl připraven bohatý program zahrnující nejen představení projektu, jeho realizaci a popis výstupů jednotlivých aktivit, ale také zajímavé příspěvky přednášejících českých i zahraničních hostů.

V úvodu konference se účastníci dozvěděli informace o celém projektu, zahrnující detailní představení funkčnosti a využívanosti informačně - komunikačního systému Informační Servis pro sociální služby, dále jim byli představeny výstupy z aktivit určených pro vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a z aktivit pro nezaměstnané. CpKP VM zorganizovalo celkem 4 cykly akreditovaných rekvalifikačních kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 61 nezaměstnaných, z nichž 60 získalo certifikát pracovníka v sociálních službách v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z 60 absolventů kurzů je nyní už 36 zaměstnaných.

Program konference svými příspěvky obohatili pozvaní hosté nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Zástupci partnerské organizace Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš z východního Slovenska účastníkům konference představili činnost svojí organizace, prezentovali projekt Sociálno-informačná banka, který sloužil podklad při tvorbě námi realizovaného mezinárodního projektu a v neposlední řadě také pohovořili o „strastech a slastech" poskytování sociálních služeb na Slovensku. Neméně zajímavé vystoupení měl další host konference pan RNDr. Miroslav Pollák z Univerzity v Prešově, který přítomným představil novou strategii individuálního přístupu k nezaměstnaným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením a svůj příspěvek doplnil příklady „Dobré praxe" zapojování nezaměstnaných na východním Slovensku.

Do programu druhého dne vstoupili svými příspěvky také lektoři vzdělávacích aktivit projektu, kteří zhodnotili své působení v projektu a dále také pohovořili o přínosu kurzů a vzdělávání obecně pro cílové skupiny projektu z řad vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a nezaměstnaných. V závěru konference ředitelka CpKP VM Mgr. Gabriela Fellingerová shrnula tříletou práci na mezinárodním projektu, poděkovala všem jeho aktérům za spolupráci, zvláště pak paní Petře Šatánkové z CpKP VM za její profesionální přístup a vedení projektu. Také vyjádřila přání pokračovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci vedoucí k rozvoji sociálních služeb v přerovském regionu a také i nadále pomáhat nezaměstnaným k jejich uplatnění se na trhu práce.

Projekt: „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných", reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga esf

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava