Zpět

Aktivity o Evropském parlamentu

Marek, Ondřej, Aktivity o Evropském parlamentu,CpKP, Praha 2010


aktivity o EPTato metodika nabízí několik vzdělávacích aktivit, které pomohou učitelům humanitních předmětů s výukou a posilováním zmíněných občanských kompetencí ve vzdělávací oblasti „Člověk a společnost" . Téma, kterému se tento soubor aktivit věnuje, je parlamentní demokracie a její návaznost na problematiku Evropské unie.

Parlament je základní a nejpochopitelnější stavební kámen demokratického zřízení. Na příkladu parlamentu a jeho fungování lze učit řadu dovedností, které jsou pro fungování zdravé demokratické společnosti potřebné.
Cílem Aktivit o Evropském parlamentu není studenty zahltit nepřeberným množstvím údajů a dat. Pro fungování demokratické společnosti je mnohem důležitější kritické uvažování o předkládaných informacích a respekt k demokratickým hodnotám. Proto aktivity neslouží k získávání a upevňování znalostí, ale především studenty vedou k umění získávat různé pohledy na skutečnost a motivují je k vlastním úvahám na daná témata.
Aktivity jsou vytvářené tak, aby byly realizovatelné v jedné vyučovací hodině. Jejich cílem je především vnášet zajímavé přístupy a témata do vyučování. Součástí většiny aktivit jsou přílohy s pracovními listy a dalšími pomůckami, které můžete kopírovat pro využití v hodině.
Pokud to bylo vhodné, jsou aktivity uváděné v různě časově a odborně náročných variantách, proto je možné využívat je nejen pro střední školy, ale i pro vyšší ročníky základních škol. Věnujte pozornost také metodickým poznámkám a typům, které vám usnadní práci s aktivitami.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity