Zpět

Dejte slovo občanům

CpKP střední Morava, Napsal: kolektiv autorů, Připravila: Kristýna Ježová / Odpovědný redaktor: Jana Šimčíková, Jiří Pavlát ,1. vydání, Přerov, 2006, Sazba: Subrational Industries / Tisk: EURO-PRINT PŘEROV s.r.o. / ISBN: 80-86902-40-4


dejme slovo malaDočtete se o školení, které je připraveno pro pracovníky obecních, městských, krajských úřadů – úředníky i politiky. Obsahuje informace o důvodech, technikách a postupech při takzvaném „zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů“, nebo – chcete-li – při komunitním plánování.

Také se používá pojem „participativní demokracie“. Účastníci školení se během dvou a půl dne dozví nejen užitečné informace, ale leccos si i prakticky vyzkouší při simulovaných situacích, hrách a při práci ve skupinách.

Dále jsme pro Vás připravili stručné představení projektů, které jsou ukázkou řešení různých situací, kdy je participace občanů a cílových skupin potřebná a užívaná. Ať již se jedná o komunitní plánování sociálních služeb, plánování veřejných prostranství, nebo regeneraci panelových sídlišť.¨

 

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity