Zpět

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Polabí

katalog poskytovatelů PolabíV roce 2009 jste měli naposledy možnost otevřít aktuální katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města Lysá nad Labem. Dnes máte možnost nahlédnout do nového katalogu. Byl upraven dle stávající situace a informace v něm obsažené by měly pomoci všem, kteří hledají pomoc v nepříznivé sociální a životní situaci nebo se jen potřebují zorientovat v nabídkách služeb nejen na území Mikroregionu Polabí, ale i za jeho hranicemi.
Katalog je uspořádán tak, aby poskytl základní přehled o nabízených sociálních a návazných službách a aby orientace v něm byla co možná nejjednodušší. Pokusili jsme se o zmapování všech možností pomoci, podpory a péče na našem území a je jen na vás, kterou z nich si případně vyberete.
Děkujeme touto cestou všem, kdo se zapojili do procesu komunitního plánování a podíleli se na vydání katalogu, který Vám nebo Vašim blízkým může být v jejich nesnázích nápomocen.
Přejeme všem, aby zde našli to, co potřebují.

Ing. Tomáš Najmon
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

 

Údaje v publikaci jsou zpracovány na základě veřejně dostupných informací a jsou aktuální k 31. 5. 2019. Usilovali jsme, aby seznam uvedených služeb a kontaktů byl co nejúplnější, přesto se však může stát, že uvedené údaje se v průběhu času změní. Katalog byl vytvořen v rámci projektu „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí“ s číslem CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_063/0006547, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity