Zpět

Komunitní plánování sociálních služeb

CpKP ČR, Pavla Oriniaková, Daniel Rosecký, Editor: Tereza Teuschelová, Plzeň 2003

komunitni planovaniJako odbornou pomoc pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb jsme připravili metodiku, kterou se právě chystáte otevřít. Je určena především místním a krajským samosprávám, a dále všem, kteří se o komunitní plánování sociálních služeb zajímají.
Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje samosprávám nést zodpovědnost za poskytování sociálních služeb obyvatelům obcí a krajů. Jako klíčový nástroj je proto uváděno také v návrhu věcného záměru zákona o sociálních službách.
Samosprávy, které se již nyní rozhodly zahájit proces komunitního plánování sociálních služeb, tím dávají najevo svůj plný zájem o potřeby svých občanů a o možnosti jejich naplňování, o transparentní a efektivní financování sociálních služeb a o hledání dalších zdrojů v komunitě na podporu jejich rozvoje.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity