Zpět

Metodika účasti veřejnosti v procesu SEA

Metodika účasti veřejnosti v procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí, CpKP Česká republika, Jana Svobodová, Eva Jandlová, Přerov 2003

Tato metodika vznikal na základě potřeby metodického pokynu k procesům strategického posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem metodiky je podat doporučení, jak efektivně zapojit  veřejnosti do strategického plánování, respektive procesu posuzování  vlivů strategických dokumentů  na životní prostředí.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity