Zpět

Podpora obdorných partnerstvíodborna partnerstviTato metodika popisující procesy vzniku a fungování odborných partnerství v oblasti plánování a fungování sociálních služeb vznikla v rámci projektu Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb, který byl od roku 2009 realizován na území Středočeského kraje. Metodika popisuje metodické postupy podpory vzniku partnerství uplatnitelné napříč tématy, konkrétní zkušenosti získané v oblasti dvou sociálních služeb ve Středočeském kraji a doporučení vztahující se k práci s jejich uživateli.

Jednotlivé kapitoly metodiky popisují, jak se nám dařilo iniciovat partnerství v oblasti sociálních služeb a jaké jsme volili postupy. Jejich sled neurčuje jednoznačně postupné kroky, ty se mohou prolínat, doplňovat a k některým se lze v průběhu činnosti týmu i vracet. Jedná se spíše o stručné konstatování, "na co myslet a na co nezapomenout", než o detailní metodiku.

 

 

CpKP střední Čechy, Martina Macurová a kol. Ilustrace a grafická úprava: Tomáš Čech, Spolupráce: Alena Šámalová,Vydání první, Praha 2011 ISBN: 978-80-86902-88-3

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity