Zpět

Projektový pracovník veřejné správy

CpKP východní Morava / Autoři: Josef Zdražil, Petr Dubovský / Redakce: Jana Šimčíková, Jiří Pavlát / Náklad: 500 ks / 1. vydání / Sazba: Jiří K. Jurečka / Obálka: Subrational Industrie / Tisk EURO-PRINT PŘEROV, s.r.o. /Přerov 2007/ ISBN 978-80-86902-42-5

pracovnik 11Titulní strana Projektovy pracovnik veřejné správyProjektový pracovník veřejné správy není jen název vylepšeného vzdělávacího produktu CpKP. Jedná se o přístup k rozvoji obcí, který vychází ze základního předpokladu, že právě odborní pracovníci veřejné správy by měli být největšími experty na rozvoj „své" obce. Vycházíme přitom z jejich odborných znalostí souvisejících s problematikou, kterou denně řeší, z jejich snadného přístupu k informacím a předpokládané schopnosti dále se vzdělávat a rozvíjet.

Schopnost podílet se aktivně na rozvoji obce velmi úzce souvisí s pracovním, tvůrčím prostředím, které je vytvářeno politickým vedením obce a s osobnostním potenciálem pracovníků veřejné správy, zejména jistou dávkou kreativity. Důležitá je také schopnost obce účastnit se aktivně na realizaci projektů, především výše finančních prostředků připravená na investování v rámci rozvojových projektů, a její napojení na podnikatelský a neziskový sektor. Toto napojení je důležité také z důvodu lepšího využití kapacity vyškolených pracovníků. Vzhledem k tomu, že do neziskového sektoru obvykle směřuje část veřejných financí, je využití projektových pracovníků veřejné správy při podpoře projektů neziskového sektoru dobrým počinem, jehož přímým důsledkem mohou být úspory v rozpočtu obce. V případě spolupráce obce a komerčního sektoru může být výsledkem například zvýšení zaměstnanosti či spolupráce při budování infrastruktury. Důvodů, proč aktivizovat a vzdělávat pracovníky veřejné správy a také politické představitele obce by se dalo najít mnoho, tím hlavním jsou a vždy budou peníze, které využití znalostí a dovedností získaných při vzdělávání může přinést.

V případě, že vás zajímá, jakým způsobem jsme přistoupili k řešení náročného úkolu učinit z odborníků ještě větší odborníky, přečtěte si tuto publikaci. Věříme, že mnozí z vás se zamyslí nad tím, zda i vaše obec je schopná nastoupit tuto nelehkou a aktivitu vyžadující cestu a zda mají i vaši úředníci potenciál orientovat se v problematice projektového řízení. V případě, že odpověď bude i po přečtení naší publikace kladná, budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti, návrhy a inovativní řešení.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity