Zpět

Rozvoj venkova očima místních aktérů

CpKP západní Čechy / Tomáš Svoboda / Redakční úprava: Lucie Hendrychová / Grafická úprava a zlom: Hana Lehmannová / Tisk: Dragon Press s.r.o. / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-80-7, 57 str.

Rozvoj venkova ocima akteruCentrum pro komunitní práci západní Čechy vydalo publikaci Rozvoj venkova očima aktérů (Příklady projektů, které jsou financováné z Programu rozvoje venkova ČR 2007-20013). Cílem publikace je popsat problematiku témat, která řeší Program rozvoje venkova 2007–2013 z pozice místních aktérů, tedy lidí, kteří na venkově žijí a pracují.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity