Zpět

Sociální služby na území regionu Vodňany

CpKP jižní Čechy / Kolektiv autorů / Redakční úprava: Ludmila Kolářová / Grafická úprava a zlom: DIVERZITY - Pavel Sláma / Tisk: LK Tisk v.o.s. Milevsko / 1. vydání / ISBN: 80-86902-29-3


Dostává se Vám do rukou materiál, který se má stát základem informací v sociálních službách na Vodňansku. Pokud budete někam cestovat, použijete mapu, když si koupíte nový přístroj, musíte si přečíst návod. A jestliže se dostanete do těžké životní situace vlivem nemoci, úrazu či stáří, potřebujete rychle potřebné informace. Tuto službu by Vám měl poskytnout náš katalog sociálních služeb, který vznikl jako jeden z výstupù při komunitním plánování sociálních služeb na Vodňansku. Komunitní plánování je proces, při kterém jsou zjišťovány pořeby a zdroje, a hledána taková řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám občanù. Účastníky komunitního plánování jsou vždy zadavatel, v našem případě město Vodňany, poskytovatelé sociálních služeb, to jsou ti, kteří sociální služby nabízejí bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty anebo organizace zřízené obcí nebo krajem. Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou však uživatelé, klienti sociálních služeb. Jsou to ti, kteří sociální služby využívají, kterým jsou určeny. Posláním sociálních služeb je pomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace, reagovat adresně na existující potřeby. Kdo jiný může říci, jaké služby mají v obci existovat, být k dispozici, a jakým způsobem mají být poskytovány, než lidé, kteří tyto služby využívají nebo mohou využívat. Proto patří poděkování všem, kteří se do práce na tomto katalogu a na celém komunitním plánování sociálních služeb Vodňanska zapojili. Komunitní plánování nemá kouzelnou moc, aby dokázalo okamžitě splnit všechna přání a očekávání. S jeho pomocí se ale podaří vytvořit funkční systém sociálních služeb, který bude plně vyhovovat potřebám jejich uživatelů. Závěrem si přeji, aby tento katalog byl k dispozici vždy, když bude potřeba, ale zároveň aby jeho potřeba byla co nejmenší užitečnou pomůckou, díky níž se budete lépe orientovat.

PhDr. Alena Cepáková
místostarostka města Vodňany

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity