Zpět

Zapojování veřejnosti nástroj správy věcí veřejných

CpKP, kolektiv autorů, editor Mgr. Ondřej Marek, Přerov 2008, ISBN:978-80-86902-54-8

 

zv nástroj pro správu věcí veřejnýchZapojování veřejnosti do rozhodování není v České republice, ani ve středoevropském prostoru, žádnou novinkou.
V souvislosti se zkvalitňováním procesů ve veřejné správě a se zvyšováním její transparentnosti se setkáváme s pojmy jako: účast veřejnosti, komunitní plánování, uplatňování principu partnerství apod. V podstatě se jedná o totožný princip přístupu ke správě věcí veřejných, který je založen na aktivním poskytování informací veřejnosti a sociálním partnerům. Následně navazuje získávání jejich podnětů a názorů k řešené problematice.
Správné rozhodnutí o věcech veřejných by mělo být ovlivněno třemi faktory. Veřejným zájmem, politickým rozhodnutím a odborným stanoviskem. Jinými slovy, při zapojování veřejnosti jde o procesy komunikace mezi veřejností, rozhodovatelem a odborníkem na danou tématiku. Známe různé úrovně zapojování veřejnosti, mnoho technik i přístupů. Obecně můžeme zapojování veřejnosti definovat jako sérii aktivit sloužících k aktivnímu informování zainteresovaných občanů či organizací a získání jejich podnětů pro přípravu a přijetí kvalitního rozhodnutí.

 

Tato publikace vyšla také v následujích jazykových mutací:

 

ISBN: 978-80-86902-55-5 slovenská verze
ISBN: 978-80-86902-56-2 anglická verze
ISBN: 978-80-86902-57-9 polská verze
ISBN: 978-80-86902-58-6 maďarská verze

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity