Projekt „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ zahájen

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v dubnu roku 2013 realizaci dvouletého projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“. V rámci realizace projektu dojde k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Uherský Brod. Bude posílena udržitelnost procesu komunitního plánování na základě zvyšování dovedností a odborných znalostí členů realizačního týmu projektu a dalších účastníků projektu prostřednictvím vzdělávacích seminářů zaměřených na oblast komunitního plánování.

Číst dál...

Nový Informační Servis pro Sociální Služby představen

Číst dál...Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádalo v měsíci květnu odborné workshopy ve 4 městech přerovského regionu, Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín, na kterých zástupci Centra poprvé představili nový informačně - komunikační systém INFORMAČNÍ SERVIS PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Tento systém, dostupný na webových stránkách www.socialniportal.com, je určen pro zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb a také pro širokou veřejnost našeho regionu. Byl vytvořen v rámci tříletého mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“.

Číst dál...

Pozvánka na MEZINÁRODNÍ WORKSHOP – projekt Mosty z chudoby

Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádá v rámci projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“ dvoudenní mezinárodní workshop, na kterém bude přednášet autor konceptu Mosty z chudoby a expert na problematiku chudoby a práci s lidmi ohroženými chudobou nebo žijícími v prostřední chudoby, Philip DeVol z USA. Workshop se uskuteční ve dnech 30. – 31. května 2013 v Otrokovicích.

Číst dál...

Unikátní americká strategie pomáhá chudým lidem

Americký lektor a konzultant Phillip DeVol z Ohia navštíví ve dnech 30. - 31. 5. 2013 Otrokovice. Na mezinárodním workshopu, pořádaném v rámci projektu Mosty z chudoby v hotelu Atrium v Otrokovicích, proškolí více než 50 českých zástupců neziskových organizací a státních institucí v unikátní metodě práce s lidmi ohroženými chudobou. Filozofie Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity, je téměř 20 let úspěšně využívána v sociálně vyloučených lokalitách nejen v USA, ale i Kanadě, Austrálii či Ugandě.

Číst dál...

Projekt Mosty z chudoby

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v prosinci roku 2012 realizaci dvouletého mezinárodního projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“. V rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a irskou organizací Outside the Box Learning Resources dojde k přenosu know-how za účelem zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované metodologie Mosty z chudoby (Bridges out of poverty).

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava