3. Setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

V rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ se dne 18. listopadu na půdě městského úřadu uskutečnilo třetí setkání všech pracovních skupin. Diskutovalo se o dosažení jednotlivých cílů stanovených v prioritách stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, i naopak o cílech, které se splnit nepodařilo. Nejvíce se do této diskuse zapojila Pracovní skupina pro seniory, kde někteří účastníci vyslovili přání, aby do připravovaného aktualizovaného SPRSS bylo zapracováno co nejvíce cílů týkající se jejich pracovní skupiny.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava