Akreditovaný vzdělávací seminář „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“

CpKP VM a partner projektu město Uherský Brod uspořádali dne 29. listopadu v prostorách městského úřadu akreditovaný vzdělávací seminář na téma „Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb“. Seminář se konal v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ a jeho lektor Mgr. Josef Zdražil seznámil účastníky s procesem zvyšování kvality sociálních služeb, postupy a procesy plánování dostupných a efektivních sociálních služeb. Na seminář zavítalo celkem 32 účastníků z řad poskytovatelů sociálních služeb jako např. Sdružení rovných šancí, Kamarádi o. s., Oblastní charita Uherský Brod, Denní stacionář, Sociální služby Uherský Brod, Klub seniorů, Nízkoprahové denní centrum a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mezi účastníky byli také zástupci města Uherský Brod a zástupci uživatelů sociálních služeb. Seminář byl ukončen závěrečným testem a předáním osvědčení o absolvování akreditovaného semináře jednotlivým účastníkům.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava