Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Listopadové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace akčního pánu a příprava veřejného setkání.

Číst dál...

Závěrečná mezinárodní konference k projektu Mosty z chudoby

Ve dnech 9. – 10. října 2014 se v Otrokovicích na Zlínsku uskutečnila závěrečná konference k projektu Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity. Konference byla určená především pro zástupce neziskových organizací pracující s cílovou skupinou osob projektu, veřejné správy a dalších účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb. Pozvání přijali také hosté ze Slovenska, USA, Irska a Skotska.

Číst dál...

Říjnové setkání pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 13. října 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace obsahu dokumentace KPSS a akční plán.

Dalším bodem projednání bylo Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - dlouhodobý záměr „být dětem blíž v centru".

Zajištění udržitelnosti SAS pro rodiny s dětmi – bude řešeno se Zlínským krajem stejně tak Zvýšení kapacit domovů se zvláštním režimem. Vznik noclehárny pro muže a ženy s kapacitou 10 lůžek – záměr byl podán na Zlínský kraj, bude se o něm vyjednávat v rámci PS ORP UB.

Realizace vzdělávacích a preventivních aktivit – aktivity směřující k posílení rodičovských kompetencí na prevenci sociálně patologických jevů, bude se jednat o běžnou činnost OSPOD. Obnovení činnosti Pracovní skupiny pro bezbariérovost – zaniklá pracovní skupina se jeví jako znovu potřebná. Úkolem je vyjednat s vedením města ustanovení PSB a tím řešit problematiku bariérovosti v rámci programu Mobilita pro všechny.

Podpora odlehčovacích služeb – Z dotazníkového šetření vyplynulo, že není zájem o využití služby, ale o pocit jistoty, že služba bude zavedena v případě potřeby. Zkvalitnění služeb denních stacionářů pro potřeby uživatelů – jedná se o změnu cílové skupiny denního stacionáře, příprava na změnu od roku 2017.

Číst dál...

Zářijové setkání pracovních skupin a řídící skupiny v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“

Dne 15. září 2014 proběhla v Uherském Brodě setkání všech pracovních skupin a řídící skupiny v rámci projektu „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod". Hlavním tématem byla aktualizace obsahu dokumentace KPSS, hodnocení priorit a příprava vzdělávacího semináře.

Krajský úřad Zlínského kraje chystá novou strategii pro zpracovávání střednědobého plánu rozvoje. Plánování bude probíhat v pracovních skupinách ORP. Členy budou zástupci samosprávních celků ORP Uherský Brod a zástupci poskytovatelů služeb v ORP. První krajská schůzka pracovní skupiny je plánována na 27.11.2014.

Vzdělávací seminář: uskuteční se v pondělí 6.10.2014 v zasedací místnosti radnice. Téma semináře: Principy a cíle komunitního plánování, psychohygiena.

Číst dál...

Pozvánka na MEZINÁRODNÍ konferenci v rámci projektu "Mosty z chudoby"

Vážení,

jménem ředitelky Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Mgr. Gabriely Fellingerové, si Vás dovolujeme pozvat na Závěrečnou mezinárodní konferenci pořádanou v rámci projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity". Konference se uskuteční ve dnech 9. – 10. října 2014 v Otrokovicích.

Na konferenci bude zhodnocen průběh realizace projektu, dále budou představeny možnosti pro využití strategie Mosty z chudoby v praxi, dozvíte se, jak probíhala realizace programu POKROK a podpůrného systému Kruhy na území ČR. Na závěr konference obdržíte metodiku „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí", publikace popisuje podrobně celý průběh realizace projektu a způsob implementace myšlenky Mosty z chudoby do praxe.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava