Analýza sociální situace

Logo OPZ barevné

V rámci aktuálního procesu komunitního plánování sociálních služeb na území DSO mikroregion Hustopečsko byla vypracována analýza sociální situace. Jejím cílem bylo zmapovat současnou sociální situaci území.

Výsledkem jsou 4 samostatné dokumenty, kterými jsou Sociodemografická analýza, Analýza poskytovatelů sociálních služeb, Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a Analýza zdrojů.

Součástí mapování sociální situace daného regionu bylo i provedení průzkumu potřeb osob v nepříznivé sociální situaci.

Sociodemografická analýza

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb

Analýza poskytovateů sociálních služeb

Analýza zdrojů

Zpráva z průzkum potřeb cílové skupiny

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava