Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Šternberk

Logo OPZ barevné

Dne 1. listopadu 2017 byla zahájena realizace projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk". Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory města Šternberk, které je v projektu partnerem. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů Šternberska. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitnuly v nepříznivé životní situaci.

Plakát projektu

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk", reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006558.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava