Uskutečnilo se 1. veřejné setkání v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“

Logo OPZ barevné

 

Dne 29. listopadu 2017 se v prostorách Expozice času města Šternberk v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk", uskutečnilo 1. Veřejné setkání.

Program setkání byl věnován představení právě zahájeného projektu KPSS v ORP Šternberk a příkladům dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice pod Hostýnem. Na začátku setkání se slova ujal starosta města Šternberk, pan Ing. Stanislav Orság, který mimo jiné poděkoval všem účastníkům za zájem o problematiku KPSS v ORP Šternberk. Vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šternberk, Ing. Jitka Zajacová, připomněla dosavadní průběh plánování sociálních služeb na území města Šternberk a návaznost na další plánovací období prostřednictvím realizace projektu. Manažerka projektu, Marcela Porvazníková, seznámila přítomné s projektem „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk. Prezentace příkladů dobré praxe z procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem se ujala ředitelka místního zastoupení CpKP východní Morava, Mgr. Gabriela Fellingerová.

Veřejného setkání se zúčastnilo celkem 49 lidí. Jednalo se o zástupce jak poskytovatelů, tak i uživatelů sociálních služeb. Z řad poskytovatelů na akci zavítali pracovníci Charity Šternberk, Sociálních služeb města Šternberk, Vincentinumu - ústavu sociální péče, Azylového domu Šternberk, Ecce Homo Šternberk, Domu dětí a mládeže Šternberk, Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

Projekt komunitního plánování na území ORP Šternberk probíhá od 1.11. 2017 do 31.10. 2019, byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a jeho realizátorem je Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Městem Šternberk.

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk", reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006558. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

22

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava