SWOT analýza

Logo OPZ barevné

V rámci jednání ustanovených pracovních skupin (PS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, PS pro rodinu, mládež a děti a PS pro menšiny a osoby jiného sociokulturního prostředí) se v projektu zpracovala SWOT analýza.

SWOT analýza je nástroj, který umožňuje shrnout a stručně zaznamenat silné stránky, slabé stránky, příležitostí a ohrožení systému sociálních služeb na daném území.

• silné a slabé stránky jsou z pohledu SWOT analýzy ty skutečnosti, které lze přímo ovlivnit
(např. typy služeb, způsob a formy jejich poskytování apod.)
• příležitosti a ohrožení jsou ty, které vstupují z vnějšku a jsou jen těžko ovlivnitelné
(např. legislativa, některé finanční zdroje apod.)

SWOT analýza ke stažení

 sternberk swot 2 sternberk swot 1

 

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava