Vyhodnocení komunitního plánu

Logo OPZ barevné

V rámci stávajícího procesu komunitního plánování sociálních služeb došlo k vyhodnocení předchozího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Šternberska. 

V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin došlo k vyhodnocení předchozího komunitního plánu. Pracovní skupiny hodnotily úspěšnost plnění nastavených priorit rozvoje sociálních služeb. Bylo zmapováno, které z plánovaných priorit se podařilo uskutečnit a s jakým úspěchem a které priority budou převedeny do nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Vyhodnocení SPRSS

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava