Podpora pečujících na území ORP Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

brandys 2CpKP střední Čechy od 1. ledna 2020 realizuje na území dvou ORP – Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dvou a půl letý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů". Role pečujícího není vůbec snadná. Osoby, které dlouhodobě pečují o své blízké, se často setkávají s minimální podporou ze strany společnosti. Často narážejí na nedostatek různých služeb, včetně služeb sociálních, které by jejich práci doplnily či částečně zastoupily. Potýkají se s finančními problémy, odcházejí ze zaměstnání, protože roli pečujícího zastupují někdy i 24 hodin denně. Díky péči se dostávají do sociální izolace a mohou se cítit velmi opuštěně.

V rámci projektu budeme mapovat, s jakými problémy se potýkají, jaká pomoc je dostupná a jaká ne. Pokusíme se zviditelnit jejich práci tak, aby nebyla opomíjená.

Od začátku roku 2020 provozujeme tzv. kontaktní místa, jedno v Lysé nad Labem a druhé v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kde pracují koordinátoři pomoci neformálním pečovatelům. V kontaktních místech budeme poskytovat informace, pomáhat řešit různé situace neformálních pečujících, organizovat setkávání, zajišťovat neakreditované vzdělávání a odborné konzultace a další činnosti zaměřující se na pečující osoby.

Informační leták s kontakty pro Brandýsko.

Díky realizaci projektu dojde k zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečujícím.

V neposlední řadě v rámci projektu vzniknou tyto dokumenty:

  • Analýza potřeb pečujících osob a analýza stávajícího stavu sociálních služeb s doporučeními pro rozvoj kvality a nabídky služeb na podporu neformálně pečujícím.
  • Informační leták pro pečující osoby, včetně seznamu aktuálních kontaktů aktérů, kteří pečujícím mohou pomoci.
  • Popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci neformálním pečovatelům v území.

Nedílnou součástí projektu je podpora a zvýšení mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči v území.

Kontaktní osoba: Blanka Knotková

Logo OPZ barevné

 

 

 

 

Projekt číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

CpKP střední Čechy podpořili