Setkání poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dne 27. 6. 2013 v Poděbradech

img 9286Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s městem Poděbrady uspořádalo setkání s poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Setkání se konalo v příjemném prostředí ZŠ speciální Poděbrady. Potěšilo nás, že účast byla větší než jsme očekávali. Kromě rodičů, kteří se starají o děti se zdravotním postižením, pro které byla akce určena, se k naší velké radosti zúčastnily i pracovnice ze sociální péče a lidé ze zastupitelstva.

 

Poskytovatelé sociálních služeb představili možnosti následné péče pro děti se zdravotním postižením.
Pan Mgr. Michal Šmíd z Handicap centra Srdce o.p.s. představil systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Lidé mohou využít týdenní a denní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a chráněné bydlení. Zdůraznil také podporu rodin, které se starají o děti s autismem. Služby CSZS Poděbrady představila paní Mgr. Hovorková. Služby CSZS Poděbrady jsou zaměřené na pomoc lidem s činnostmi běžného života, tak, aby co nejdéle mohli zůstat doma. Dále seznámila rodiče se službou dovozu dětí do školy i ze školy. Tuto službu v současné době někteří rodiče již využívají.
Chráněné bydlení a služby denního a týdenního stacionáře zajišťuje Zvoneček Bylany. Služby, které poskytují, přiblížila paní Bc. Věra Babuláková. Posláním projektu je podporovat život v přirozeném prostředí, tak aby byl co nejblíže běžnému způsobu života. Za občanské sdružení Volno o.p.s. vystoupila paní Michaela Provazníková. Vysvětlila, jak podporují rodiny, které pečují o děti s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Rodiče zaujala především víkendová odlehčovací služba, kdy si mohou odpočinout od velmi náročné péče a najít chvíli pro sebe. Velmi zajímavý je klub pro sourozence dětí se zdravotním postižením a pravidelné setkávání rodičů.
O činnosti Diakonie ČCE promluvila paní Mgr. Eva Havelková. Zdůraznila, jak je důležité myslet i na to, že děti s postižením budou jednou dospělé a je potřeba myslet na jejich budoucnost. Paní Bc. Veronika Křičková z Fokus Mladá Boleslav vysvětlila, jaké sociální služby poskytují dlouhodobě duševně nemocným. Centrum pro všechny, o.s. představila paní Martina Kučerová. Její prezentace byla velmi živá a plná entuziasmu. Paní Kučerová se věnovala především volnočasovým aktivitám. Prezentace byla o to zajímavější, že se aktuálně věnovala i letnímu táboru.
Fungování Občanské poradny Nymburk, která nabízí poradenství zdarma vysvětlila paní Mgr. Veronika Pullmannová. Paní Andrea Poluhová velice poutavě přiblížila činnost Domova Mladá v Milovicích, kde nabízejí i rehabilitaci formou hippoterapie.
Vystoupila i jedna z maminek, která pečuje o dceru se zdravotním postižením. Byla inspirací pro ostatní rodiče. Vyprávěla, jak získala grant z fondů EU na svůj zajímavý projekt a tím si splnila svůj sen.
Na závěr jsme udělali dotazníkové šetření. Všechny vyplněné dotazníky byly zařazeny do slosování. Tři vylosovaní získali sladké odměny.
Pro děti bylo zajištěno hlídání, tak si rodiče mohli v klidu popovídat s poskytovateli sociálních služeb a sdílet své zkušenosti. Domácí atmosféru umocnilo občerstvení a vůně kávy. Všichni byly spokojeni, rodiče získali nové informace. My jsme odjížděli s dobrým pocitem a myšlenkou v podobných akcích pokračovat. Příště, třeba pro jinou cílovou skupinu.

 

 img 9307

img 9257

img 9241

CpKP střední Čechy podpořili